Vuursalamander bij DoeZoo

De vuursalamander (Salamandra salamandra) is één van de grootste salamanders van Europa en kan wel 20 cm groot worden.

De vuursalamander is in Nederland de enig voorkomende landsalamander. De vuursalamander komt alleen voor in Zuid-Limburg.

Een heuvelachtig landschap met vochtige loofbossen, doorsneden met bronbeekjes vormt het typische leefgebied van de vuursalamander. Kalkrijke bodems, bronnen en een hoge bodemvochtigheid lijken de belangrijkste biotoopeisen te zijn. Een ander belangrijk aspect van dit schaduwrijke biotoop is de aanwezigheid van koele, vochtige schuilplaatsen.

De larven worden afgezet in het heldere, zuurstofrijke water van bronbeekjes, bronputten en bronpoelen. Het voedsel van de volwassen dieren bestaat vooral uit wormen en naaktslakken. De vuursalamander is een zeer honkvaste soort.

Vanaf 2007 namen de aantallen vuursalamanders drastisch af. RAVON heeft onderzoek gedaan en daaruit is gebleken dat de schimmel Batrachochytrium salamandrivorans de vuursalamanders doodt. Omdat het onderzoek op dit moment nog in volle gang is, is besloten om gezonde vuursalamanders voorlopig in opvangcentra te plaatsen. DoeZoo is een van de opvangcentra.

Meer weten?

www.sossalamander.nl
www.ravon.nl

Foto door Huhulenik - Eigen werk, CC BY 3.0, Link


Deel deze pagina op:

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Bezoek Dier en Park ook op:

Facebook Twitter